Velkommen til Bergen Filharmoniske kor

Bergen Filharmoniske Kor følger Harmoniens historie tilbake til 1765, selv om det først i 1919 ble formelt stiftet og utskilt fra orkesteret som en egen organisasjon. Koret er tilknyttet Harmoniens produksjonsapparat, og har sin hjemmearena i Grieghallen. Under ledelse av Håkon Matti Skrede øver vi hver onsdag og har 6-8 produksjoner per år.

Se oversikt og kjøp billetter til kommende konserter med Harmonien. 

Historisk oversikt av alle konserter koret har vært med på siden 1862

Prøvesyng med oss