Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på Facebook eller på epost:

Generelt:   styret @ bfkor.no 

Kasserer:   kasserer @ bfkor.no

Webansvarlig:  webmaster @ bfkor.no

 

Styret 2021

Trude Sletteland, styreleder
Øyunn Viken
Kristin Risa
Dagmara Stokowy
Peer Andreas Stange
Tomas Block

Askild Meltvik, varamedlem

Personvernerklæring

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Vi tar personvern på alvor og er opptatt av å etterleve personvernlovgivningen. 

Bergen Filharmoniske Kor (BFKor) behandler personopplysninger som medlemsorganisasjon og i forbindelse med besøk på www.bfkor.no og facebook.com/Bergen.Filharmoniske.Kor/.

Denne personvernerklæringen gir opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan de samles inn og hvilke rettigheter du har når personopplysninger om deg er registrert hos oss. Bergen Filharmoniske Kor er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som beskrives her. Styreleder er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene. 

Hvilke behandlinger av personopplysninger gjør vi?

BFKor behandler personopplysninger om medlemmer som er nødvendig for ditt medlemskap. Blant opplysningene som kan behandles er navn, fødselsdato, kontaktinformasjon, start- og sluttdato, betalingskrav, permisjoner og deltakelse på konserter, påmeldinger til seminar og sosiale arrangementer, samt annen informasjon som er relatert til medlemskap og aktivitet. 

BFKor behandler også personopplysninger for ikke-medlemmer. Det kan f.eks. være andre deltakere på seminarer eller sosiale arrangementer, hvor vi kan behandle navn, kontaktperson i koret, samt eventuell kontaktinformasjon. 

Som de fleste andre nettsider, benytter vi en metode der informasjon om din bruk av våre nettsider lagres i en informasjonskapsel på din PC. Behandling og lagring av opplysninger ved bruk av informasjonskapsler krever at den besøkende er informert om at informasjonskapslene brukes og har samtykket til dette.  De fleste nettlesere er stilt inn til å godta informasjonskapsler fra nettsteder. Du kan slette lagrede informasjonskapsler ved å følge instruksjonene for sletting i din nettleser. Informasjon om dette finnes i hjelpefunksjonen i nettleseren din. Vær oppmerksom på at å begrense tilgangen til informasjonskapsler kan påvirke funksjonaliteten på nettstedet vårt.

Personopplysningene kan bli behandlet av Norsk Sangerforum, som del av BFKors medlemskap og dokumentasjon for å motta støtte. BFKor utleverer personopplysninger for styret til Brønnøysundregistrene/Frivillighetsregisteret iht. våre forpliktelser som frivillig organisasjon.

Dine rettigheter

Vår behandling av personopplysninger er regulert av personvernforordningen.  Dersom BFKor behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at BFKor skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene. Henvendelser kan rettes til styret @ bfkor.no .

Dersom du mener det foreligger brudd på retningslinjer kan du klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon m.m. finnes på www.datatilsynet.no.