MendelssohnBartholdy

Komponist

Felix Mendelssohn Bartholdy


Født: 1809
Død:1847
Land: Tyskland

Fremførte verk BFkor har sunget av Mendelssohn Bartholdy: