Salme 150

Alle fremførte verk – Salme 150
Forestillingen

Salme 150


ble fremført den 22-04-2005.
Dirigent var Joseph Swensen.
Salme 150 er komponert av Anton Bruckner.