Johannespasjonen

Alle fremførte verk – Johannespasjonen
Forestillingen

Johannespasjonen


ble fremført den 08-04-1990.
Dirigent var Anne Randine Øverby.
Johannespasjonen er komponert av GeorgFriedrich Händel.