Draumkvedet

Alle fremførte verk – Draumkvedet
Forestillingen

Draumkvedet


ble fremført den 13-10-1940.
Dirigent var Harald Heide.
Draumkvedet er komponert av .

Medvirkende:

Henriette Heida, Magda Blanc