Brudekor av Lohengrin

Alle fremførte verk – Brudekor av Lohengrin
Forestillingen

Brudekor av Lohengrin


ble fremført den 01-01-1924.

Brudekor av Lohengrin er komponert av Richard Wagner.