Bilde fra Edvard Grieg’s 60 års dag 15. juni  1903
Fotograf: Ukjent
Bilde: Bergen Public Library Norway

Fra historien

Sammen med et av verdens eldste symfoniorkestre har vi både lange tradisjoner og fantastiske opplevelser! Koret har det siste tiåret blitt stadig bedre og fått bryne seg på mange krevende verk. Plateinnspillinger med gode internasjonale anmeldelser og et økende antall oppgaver er tydelige tegn på et kor med ambisjoner.

Et kor med rike tradisjoner

Jubileer kan inspirere til så mangt, til å minnes, til å granske historien, og til å slå enkelte ting fast. Og da kan vi begynne med at Harmoniens Kor har skiftet navn og nå heter Bergen Filharmoniske kor. Dernest kan vi minne om at dette koret har bak seg vel 70 år som selvstendig kor

Les mer »

Biljard-reglementet

Siden Damerne har fått sitt Bal-reglement, er det naturlig også å ta med Billiard-reglementet – for Herrerne: Cap. VII Om Billarden og dens Inspecteurer. § 93. Naar et Partie Billard er begyndt, og andre ønske at spille, tegne de deres Navne paa en dertil i Billardstuen ophængt Tavle; og spiller da i den Orden, enhver

Les mer »

Carmina Burana – mer enn 700 år i Bergen!

Da Musikselskabet Harmoniens kor og orkester første gang oppførte Carmina Burana i 1956, regnet man naturligvis med at det også var første gang disse tekstene ble fremført i Bergen. Lite visste man dengang om at det dypt nede under ruinene etter den katastrofale brannen på Bryggen året før, lå en liten furupinne der noen med

Les mer »

Edvard Grieg og Damerne som gikk på Ball

Fremmøtedisiplin er viktig. Edvard Grieg var kor- og orkesterdirigent i perioden 1880-82, og mange har vel hørt om hans reaksjon da flere av korets damer uteble fra generalprøve til fordel for et ball. Dette er hele historien slik Olav Mosby forteller den i “Musikselskabet Harmonien 1765 – 1945”, og vi tar den med her fordi den

Les mer »

Mozarts Requiem i Nykirken? – Nei takk!

Våren 1881 ble det nye bølger omkring Grieg og Harmonien. Grieg ville oppføre Mozarts Requiem i Nykirken, men de kirkelige myndigheter ga ikke tillatelse til dette. Avisene tok saken opp. «Bergens Tidende» kalte det en offentlig sak som krever offentlig belysning, og utba seg grunn for nektelsen: Nykirken på Griegs tid. – Våre kirkelige autoriteter

Les mer »