Carmina Burana – mer enn 700 år i Bergen!

DCF 1.0
Da Musikselskabet Harmoniens kor og orkester første gang oppførte Carmina Burana i 1956, regnet man naturligvis med at det også var første gang disse tekstene ble fremført i Bergen.
Lite visste man dengang om at det dypt nede under ruinene etter den katastrofale brannen på Bryggen året før, lå en liten furupinne der noen med stor flid hadde risset inn tekster fra nettopp den diktsamlingen som 700 år senere ble grunnlaget for Carl Orffs store korverk. Denne pinnen, bare 114 mm lang med tverrsnitt på 9×9 mm, har runeinnskripsjoner på tre sider og ble funnet i Nordre Gullskoen, altså omtrent der Bryggens Museum og deler av SAS-hotellet ligger i dag.
Teksten er fra Amor habet superos og Axe Phebus aureo – to av kjærlighetsdiktene i “Codex Burana” som Orff gjorde sitt utvalg fra. Funnet ble gjort i fyllmasser under brannlaget etter brannen i 1332, og kan dermed dateres til siste halvdel av 1200-tallet. Det er grundig omtalt av Aslak Liestøl i “Norges innskrifter med de yngre runer” og kan i dag sees i Bryggens Museum.
“Codex Burana” består av mer enn 230 lyriske tekster. De to aktuelle diktene er ikke med i dagens “Carmina Burana”, men den lille uanseelige trepinnen forteller oss like fullt at i alle fall noen av disse tekstene har vært kjent og i bruk i Bergen allerede for mer enn 700 år siden.

Hele Codex Burana finnes bl.a. i Bibliotheca Augustana i Augsburg, Tyskland.